HIDROGRADNJA d.d. Sarajevo
Pomažući prirodi i ljudima da žive u potpunom skladu
Šesnaesto mjesto na listi vodećih projektantsko-
izvođačkih firmi
Naša vizija je da budemo među najboljim građevinskim
kompanijama u svijetu
Neprekidno poboljšavamo sistem upravljanja kvalitetom
CJEVOVOD - POPRECNA VEZA, ISKOPAVANJE, NASIPANJE, RADOVI NA KOMORI, ITD. SIRT, LIBIJA
PROJEKAT TAMINA EL KERARIM, TRPOLI, LIBIJA REZERVOAR ZA VODU 40.000 m3 I CJEVOVOD L=17 k
VIDEO

17. Mar. 2015
SENAD HAFIZOVIĆ, v.d. direktora „Hidrogradnje“ d.d. Sarajevo

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 151. sjednici održanoj dana 10. Februara 2015. godine donijela je Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru privrednog društva „Hidrogradnja“ d.d. Sarajevo za imenovanje vršioca dužnosti direktora Društva,...

12. Jun. 2014
IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:

Izvještaj o događaju koji bitno utiče na finansijsko poslovanje emitenta ...

Foto galerija
 
Mi smo certifikovani
home site structure Contacts print page